มั่งมีด้วยมนต์มีจริงหรอ

ความมุ่งมาดของผู้คนโดยมากล้วนมุ่งมาดปรารถนาความสบายจากการมีเงินมีสินทรัพย์มากมายโดยเฉพาะการมีชื่อเสียงว่าเป็นมหาเศรษฐี มนุษย์หลายท่านเลือกทางการ


เป็นมหาเศรษฐีด้วยการตั้งมั่นปฏิบัติงาน,ขยัน,อดออม,ประหยัด,แต่ว่าก็มีมนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เลือกขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การสวดมนตร์เวทมนต์เวทมนตร์คาถา แต่ว่ายังคงขี้คร้านขาดความทรหดอดทนแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีมีคำสั่งสอนที่สร้างความเชื่อในคุณความดีโดยที่ไม่ทำให้หลงโง่งมเหมือนกับ พุทธที่มีบทสวดมนตร์เพื่อเชิดชู คุณพระรัตนตรัยแล้วก็ยังมีอาคมที่เป็นเครื่องเตือนสติให้ชาวพุทธถือมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีมีเหตุผลไม่หลงโง่งมงายเหมือนดังตัวอย่างเช่นอาคม หัวใจมหาเศรษฐี อุ,อา,กะ,สะ ที่แม้คนไหนหมั่นพร่ำสวดมนตร์รวมทั้งทำตามคาถาอาคมนี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยากดังมีเนื้อหาของคาถาอาคมดังต่อไปนี้
อุ อุฐานสัมปทา แสดงว่า
ให้ถึงพร้อมทั้งความพากเพียร ไม่ว่าจะเป็นขยันสำหรับเพื่อการการศึกษาหาความรู้ มีความพร้อมเพรียง รวมทั้งสู้กับการทำงาน มีความทรหดอดทน หนักเอาค่อยสู้ พยายามปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ
อา อารักขสัมปทา แสดงว่า
ให้ถึงพร้อมกับการดูแลและรักษา เป็นการป้องกันเงินทรัพย์สินที่หามาได้จากความพากเพียรให้มีความปลอดภัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแต่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ถ้าแต่ว่ายังรวมทั้งการไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ปกป้องทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล รวมทั้งการเก็บหอมรอมริบและก็รู้จักการจัดการเงินให้มีการงอกงาม
กะ นางงามที่ไม่ยี่ห้อ หมายความว่า
การมีเพื่อนแท้ การคบเพื่อนพ้องดี เป็นต้นว่า มีสหายร่วมงานที่ดีแต่งงานที่ดี รู้จักการเลือกคบคนดีที่มีความบริสุทธิ์ใจ ไม่คิดปอกลอกฉ้อฉลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการชี้ทางในแนวทางที่ถูก ได้เผชิญอาชีพดีวิถีทางสำหรับการหาเลี้ยงชีพ และไม่เชิญกันไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เหลวไหล หรือเล่นการเดิมพัน
-สะ 
สมชีวิตา มีความหมายว่า
การดำรงชีพตามควร ดังเช่น การมีชีวิตอย่างสมถะ ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะควร ควรจะแก่กำลังทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ตลอดจนมีการบริหารค่าใช้สอยอย่างรัดกุม ถ้วนถี่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมทั้งรู้จักออมเงินเสริมเติม
หัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ บทนี้ นอกเหนือจากการที่จะเป็นเวทมนตร์คาถาที่ท่องรวมทั้งภาวนาได้ง่าย ยังสามารถช่วยทำให้คนเดินดินคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีได้ขอเพียงแค่มีความเชื่อถือปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวตามบทต่างๆอย่างเคร่งครัดอันเป็นหลักกล้วยๆที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนต่างมีฐานะที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยวิถีที่ความพอดี ใส่รับกับบทกลอนที่ว่า มีสลึงพึงจะบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดข้าวของต้องการถึงแม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากมายจะลำบาก
สุดท้ายนี้ไม่ว่ามนุษย์เราจะร่ำรวยด้วยแนวทางไหนก็ไม่มีความสำคัญหรอกขอรับอยู่ที่ว่าพวกเราหารายได้ส่วนนั้นมาด้วยตนเองหรือป่าวร้องเพียงเท่านั้น

Author: Juan Curtis